Internet

Ceny za instalaci připojení se liší dle použité antény. Platí, že pro větší vzdálenost od vysílače, se musí použít větší anténa s větším ziskem signálu(aby bylo možno dosahovat inzerované rychlosti), tedy anténa dražší. Ceny instalací zahrnující anténu, kabel, wi-fi router a základní práci potřebnou pro zapojení je tedy v rozmezí 2000Kč až 3500Kč vč. DPH.

Než podepíšete jakoukoliv smlouvu, zeptejte se na rychlost v poměru s cenou, ať si posléze s podepsanou smlouvou na dobu určitou nepřipadáte podvedeni a Internet nemáte pomalý a nemusíte posléze za rychlejší připojení připlácet.

Standard

Standard 1M (platba měsíčně) 350Kč měsíčně
Standard 6M (platba pololetně) 300Kč měsíčně
Standard 12M (platba ročně) 291Kč měsíčně
Běžný tarif při samostatném připojení jednoho domu, neomezená data, neomezená rychlost. Pouze omezení daná kvalitou a typem přípojky a provozním řádem sítě.
Služba zahrnuje zdarma další, jinde často placené služby:
 

Basic

Basic 1M (platba měsíčně) 250Kč měsíčně
Basic 6M (platba pololetně) 250Kč měsíčně
Basic 12M (platba ročně) 250Kč měsíčně
Běžný tarif při samostatném připojení jednoho domu, neomezená data, neomezená rychlost. Pouze omezení daná kvalitou a typem přípojky a provozním řádem sítě.
Služba nezahrnuje další služby

Parametry připojení jsou u tarifů Standard a Basic stejné. Podmínkou je dostatečné a doporučené HW vybavení na straně klienta a fyzikální podmínky vhodné pro bezdrátový přenos.

 

Senior

Senior 1M (platba měsíčně) 200Kč měsíčně
Senior 6M (platba pololetně) 200Kč měsíčně
Senior 12M (platba ročně) 200Kč měsíčně
Tarif určený pro seniory v důchodovém věku a držitele ZTP. Rychlost je nastavena tak, aby byla dostatečná pro dvě osoby v domácnosti plně využívající Internet. Pro vícečlenné domácnosti není tento tarif vhodný.
Služba nezahrnuje další služby
Tuto tabulku požadujte po svém poskytovateli služeb připojení. Dle vyhlášky ČTÚ ji musí ke službě poskytnout a parametry dodržovat.
Připojení 5GHz s rozhraním 802.11ac - viz. Podporovaná rozhraní
hodnoty v Mbit/s Stahování Odesílání
Internet – Senior
Minimální 10 10
Běžně dostupná 19 19
Maximální 50 50
Inzerovaná 30 30
Internet – Basic
Minimální 15 15
Běžně dostupná 30 30
Maximální 50 50
Inzerovaná 50 50
Internet - Standard
Minimální 15 15
Běžně dostupná 30 30
Maximální 50 50
Inzerovaná 50 50
Připojení 5GHz s rozhraním 802.11an - viz. Podporovaná rozhraní
hodnoty v Mbit/s Stahování Odesílání
Internet – Senior
Minimální 7 7
Běžně dostupná 13 13
Maximální 45 45
Inzerovaná 20 20
Internet – Basic
Minimální 10 10
Běžně dostupná 19 19
Maximální 45 45
Inzerovaná 30 30
Internet - Standard
Minimální 10 10
Běžně dostupná 19 19
Maximální 45 45
Inzerovaná 30 30