Internet

Bezdrátově připojení k síti je provozováno převážně ve volných (sdílených) pásmech. Tedy vzhledem k možnosti jeho použití náchylné k rušení přijímaného signálu například domácími sítěmi nebo jinými vysílači.

Pro zajištění kvalitního signálu je doporučeno se připojit k co nejbližšímu vysílači za použití kvalitních antén a přijímacích zařízeni pro zaručení příjmu a rychlosti do budoucna.

Další podmínkou pro kvalitní příjem signálu a zaručení rychlosti je přímá viditelnost na vysílač bez stínění stromy, vedením vysokého napětí a plechových střech. Všechny tyto elementy signál odrážejí nebo mu stíní. Při připojování během zimního období je dobře brát v potaz, že na jaře se stromy opět zazelenají a zákryt stromu se zvýší až o metr do výšky.