Internet
Rychlost připojení lze oveřit měřením např. na www.rychlost.cz. Pro přesné měření je nutné provádét měření připojení kabelem do wifi routeru. Při měření je nutné Internet nevyužívat jinými zařízeními jako jsou např." telefony, PC, či TV. Při nedodržení těchto zásad je měření zkresleno buď ztrátou rychlosti při bezdrátovém přenosu nebo spotřebou rychlosti na jiných zařízeních během měření.

Jak správně měřit rychlost připojení?

Pro co nejpřesnější výsledky měření rychlosti internetu nepracujte v průběhu speedtestu s internetem a ani jinak nezatěžujte počítač. Před testem vypněte veškeré aplikace a úlohy, které na pozadí využívají připojení k internetu – zpravidla se jedná o komunikační aplikace, cloudová úložiště či widgety.

Jak rychlý internet potřebuji na sledování filmů?

Sledování filmů a dalšího online videa ve vysokém rozlišení patří k jedněm z datově nejnáročnějších aktivit na internetu. Obecně lze doporučit alespoň 5 Mbit/s pro vysoké a 25 Mbit/s pro ultravysoké rozlišení 4K. Pokud je pro vás plynulé video prioritou, rychlost připojení určitě nepodceňujte. Zařízení pro přehrávání videa(TV, on-line výuka, meetingy) by m+lo vždy být připojeno k síti kabelem a ne přes, k rušení náchylnou a oproti kabelu nestabilní, WI-FI.

Co znamená Mbit/s, Mb/s, nebo Mbps?

Všechny tyto zkratky vyjadřují jednotku rychlosti přenosu dat – konkrétně megabit za sekundu. V Mb/s je standardně uváděna rychlost internetového připojení.

Jaký je rozdíl mezi Mbit/s a MB/s?

Zkratka Mbit/s vyjadřuje rychlost přenosu dat – konkrétně megabit za sekundu. Zkratka MB/s vyjadřuje také rychlost přenosu dat – konkrétně megabajt za sekundu. Platí, že 1 Mbit/s = 0,125 MB/s.

Co je to download?

Download představuje stažení nějakého souboru. Ve spojení s internetovým připojením je klíčová rychlost downloadu – rychlost stahování dat na vaše zařízení. Právě rychlost stahování například ovlivňuje, jak dlouho trvá, než se vám načte webová stránka, nebo stáhne video.

Co je to upload?

Upload představuje nahrání nějakého souboru. Ve spojení s internetovým připojením je klíčová rychlost uploadu – rychlost nahrávání dat z vašeho zařízení na internet. Rychlost uploadu například ovlivňuje, jak dlouho vám bude trvat zálohování dat do cloudu.

Co je to ping?

Ping je zkratkou Packet Internet Groper, která ve zkratce představuje rychlost odezvy připojení. Ping jako program odesílá data z jednoho zařízení a čeká na odezvu protistrany.

Ping se udává v tisícinách sekundy. Čím nižší ping je, tím rychlejší a stabilnější je komunikace vašeho zařízení se serverem. Ping je důležitou hodnotou internetového připojení a hraje důležitou roli například při hraní online her.

Ping se může měnit v závislosti na kvalitě internetového připojení, vytížení serveru a fyzické vzdálenosti vašeho zařízení od serveru. Pokud je doba odezvy příliš vysoká, můžete mít problémy s používáním některých aplikací.